Det kreative samfund


Det kreative samfund - Lars Tvede

Forfatter: Lars Tvede

*****

Spændende og tankevækkende

"Det kreative samfund" bør læses af alle med bare lidt interesse for den vestlige civilisations rolle i verdenshistorien.

Bogen beskriver hvordan man skal investere i kreativitet for at udvikle sig som samfund, og hvordan kreativitet forstås og kan udnyttes. På kort sigt bestemmes landes økonomiske tilstand af konjunktursvingninger, siger økonomerne. På den mellemlange bane tæller indsats af kapital og arbejdskraft. Men på den helt lange bane er det kreativitet, der gør den største forskel, viser Lars Tvede i denne bog.

Nationer og civilisationer har gennem tiden håndteret dette meget forskelligt. Mange har været kreative for en tid, men er så sandet til og gået til grunde. Vestlige nationer er nu ved at sande til, og vi kan frygte nedture som Argentinas eller værre. Men fremtiden kan også blive rigtig god, siger Tvede, og skitserer en række positive konsekvenser, hvis vi virkelig evner og tillader at åbne de kreative sluser.

Nøgleordet er kreativitet. Tvedes store pointe er, at civilisationer ofte er forsøgt forsvaret ved hjælp af religion, regler og bureaukrati. Men de degenerer pga. paranoia og mangel på inspiration. Vækst skabes af det modsatte: Af hver enkelt borgers frivillige samarbejde med fremmede folk.

Civilisationens fremskridt er aldrig sket gennem politiske, religiøse eller centrale forskrifter. Sand kreativitet sker via handel og ideudvikling mellem frie folk.